Aangezien de IJssel een van de snelst stromende rivieren van Nederland is, blijkt het organiseren van de zwemtocht een hele uitdaging.

De IJssel is een belangrijke, drukke vaarroute waardoor vrachtverkeer, economisch gezien, niet stilgelegd kan worden. Hierdoor zijn de maatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen zo uitgebreid, dat we hebben moeten constateren dat we hier niet meer aan kunnen voldoen.

Met pijn in ons hart hebben we daarom dan ook besloten om de zwemtocht in de IJssel definitief niet meer te organiseren.

 

Het Bestuur DVSDZ