DEELNEMERS, LEES DIT GOED

Zorg voor een veilige zwemtocht

Rijkswaterstaat heeft in 2017 gemeten dat zwemmers tussen 30 en 35 buiten de krib (kribhoofd, waar de paal staat) zwommen. Zo zijn levensgevaarlijke situaties ontstaan. Vier schippers hebben een klacht ingediend omdat de zwemmers hierdoor niet zichtbaar waren voor ze. Dat is een reden om geen vergunning meer te verstrekken. Daar hebben wij als organisatie uitvoerig over gesproken met RWS. Uitkomst is dat we opnieuw een vergunning voor 2018 kunnen aanvragen als wij kunnen aantonen dat deelnemers de eisen kennen en zich er aan houden.

Uitgangspunt is dat we binnen de 10 meter moeten blijven om vergunning te krijgen en behouden. Als wij RWS er niet van kunnen overtuigen dat we er alles aan hebben gedaan om deelnemers te instrueren en werkt het in 2018 niet, dan komt er daarna ook geen volgende vergunning. Dan is het einde traditie.

De volgende eisen zijn van kracht

  • Elke deelnemer gaat akkoord met alle regels voor de zwemtocht,
  • De deelnemers ontvangen een mail met alle regels en restricties,
  • In de breefing bij de start worden de regels en restricties genoemd (eis),
  • Voor de eerste bocht wordt de zwemmer door kanovereniging ANAX gedwongen binnen de 10 meter te blijven
  • Bij herhaling van overtreding van de 10 meter grens, wordt de zwemmer uit het water gehaald, desnoods door afdwingen van reddingsbrigade
  • We hebben RWS ervan overtuigd dat een massastart een oplossing is om beter te kunnen begeleiden en dus beter uitvoering te kunnen geven aan de regels.
  • RWS gaat niet akkoord met het verleggen van de finish naar Noorderhaven. Er wordt van DVSDZ en zwemmers verwacht dat het in 2018 zoveel beter verloopt dat zwemmen onder die nauwe IJsselbrug pas dan bespreekbaar is voor 2019.